Betalingsmuligheder i klinikken: Mobilpay eller kontakt betaling

Ydelse Pris
Motorattester til kørekort incl. moms for patienter under 75 år kr. 500 ,-
Motorattester til kørekort incl. moms for patienter over 75 år kr. 800,-
Tillægsattest til kørekort hvis sukkersyge eller hjertekarsygdom kr. 120,-
Privat konsultation kr. 500,-
Enkelttilskudsansøgning incl. moms kr. 400,-
Mulighedserklæring (ingen moms) – Arbejdsgiver betalt kr. 600,-
Varighedserklæring (ingen moms) – Arbejdsgiver betalt kr. 600,-
Handicapskilt incl. moms kr. 300,-
A-kasse attest incl. moms kr. 600,-
Skoleattester incl. moms kr. 400,-
Lægeattest i forbindelse med afbestillingsrejse incl. moms kr. 500,-
Frihåndsattester – lægens tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter incl. moms kr. 500,-
Vaccinationshonorar ved vejledning, vaccinationer osv. vedr. udlandsrejser pr. påbegyndte 15. minutter (ingen moms) kr. 250,-
Udskrift af journal pr. ark (total max. 200) (ingen moms) kr. 10,-

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg i klinikken vedr. disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæring og lægeattester. Momsen 25%