Betalingsmuligheder i klinikken: Mobilpay eller kontakt betaling 

YDELSE  PRIS 
Motorattester til kørekort incl. moms for patienter under 75 år  kr. 600 ,- 
Motorattester til kørekort incl. moms for patienter over 75 år  kr. 800,- 
Tillægsattest til kørekort hvis sukkersyge eller hjertekarsygdom  kr. 200,- 
Privat konsultation  kr. 700,- 
Enkelttilskudsansøgning incl. moms  kr. 400,- 
Mulighedserklæring (ingen moms) – Arbejdsgiver betalt  kr. 700,- 
Varighedserklæring (ingen moms) – Arbejdsgiver betalt  kr. 700,- 
Handicapskilt incl. moms  kr. 400,- 
A-kasse attest incl. moms  kr. 700,- 
Skoleattester incl. moms  kr. 400,- 
Lægeattest i forbindelse med afbestillingsrejse incl. moms  kr. 600,- 
Frihåndsattester – lægens tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter incl. moms  kr. 600,- 
Vaccinationshonorar ved vejledning, vaccinationer osv. vedr. udlandsrejser pr. påbegyndte 15. minutter (ingen moms)  kr. 400,- 
Vaccinationsgebyr ved vacciner, der ikke er dækket af sygesikringen  kr. 200,- 
Udskrift af journal pr. ark (total max. 200) (ingen moms)  kr. 10,- 
Gruppe 2 patienter /Konsultation i klinik  kr. 600,- 
Gruppe 2 patienter / sygebesøg 
Indtil 4 km 
> 4 km 
> 9 km 
> 13 km 
kr. 1000,- 
kr. 1500,- 
kr. 2000,- 
kr. 2300- 
+ km takst for kørte km i alt. 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester. 
Spørg i klinikken vedr. disse priser. 
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæring og lægeattester. Momsen 25%